Home » Disclaimers

Disclaimers

Disclaimers Dakdekkersbedrijf DDM

 Inhoudsopgave:

 1. Disclaimer voor de mail
 2. Disclaimer voor de website
  1. Aanwezige informatie op de website
  2. Auteursrechten
  3. Prijsstelling
  4. Rechten
  5. Wijzigingen

1.   Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht van Dakdekkersbedrijf-DDM is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Dakdekkersbedrijf-DDM sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van Dakdekkersbedrijf-DDM bij onbestemde partijen zijn beland.

2.   Disclaimer voor de website

Wanneer u op onze website komt, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar u twijfel over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor u van belang kan zijn.

2.1. Aanwezige informatie op de website

Hoewel Dakdekkersbedrijf-DDM in hoge mate aandacht besteedt aan deze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2.2. Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan Dakdekkersbedrijf-DDM. Zonder schriftelijke toestemming van

Dakdekkersbedrijf-DDM is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken. 

2.3. Prijsstelling

Prijzen, aangegeven op de website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen altijd wijzigen. Ook gedurende de looptijd van samenwerking met Dakdekkersbedrijf-DDM kunnen prijzen veranderen. Hiervan wordt u altijd schriftelijk op de hoogte gesteld.

2.4. Rechten

Aan de informatie op de website van Dakdekkersbedrijf-DDM kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover? Lees dan onze algemene voorwaarden (hyperlink).

2.5. Wijzigingen

Dakdekkersbedrijf-DDM behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contact:

Hoofdkantoor:

Trasmolenlaan 12
3447 GZ Woerden

Telefoon:

Regulier: 085-1301247
Spoed: 06-23647810 (24/7 bereikbaar)

Vestigingen:

Almere
Amsterdam
Arnhem
Den-Bosch
Den Haag
Deventer
Utrecht
Rotterdam
Zwolle

Ons werkgebied is heel Nederland!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Offerte aanvragen? Klik hier: