Disclaimer

Laatst bijgewerkt: Oktober 2023

Door gebruik te maken van de website Kostendakdekker.nl (hierna “de website”), ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen:

Aansprakelijkheid voor Informatie

Hoewel we de grootst mogelijke zorg besteden aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden. De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik van de Website

Door gebruik te maken van de website stem je ermee in dat noch het bedrijf achter de website, noch de website zelf aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. We zijn niet verantwoordelijk voor geschillen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers die mogelijk voortvloeien uit de diensten die op deze website worden aangeboden.

Verwijzingen naar Externe Websites

We hebben geen controle over de inhoud van externe websites waarnaar we via links verwijzen. De algemene voorwaarden, privacybeleid en disclaimers van derden zijn van toepassing op deze websites.

Alle teksten, afbeeldingen en andere media op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag niets van deze website worden gekopieerd.

Algemene Voorwaarden

Deze website werkt samen met verschillende bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ervaring hebben in hun vakgebied. We hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd om jou als klant te voorzien van hoogwaardige diensten.

Offerte aanvraagproces

 • Een offerteaanvraag verplicht je tot niets.
 • Het aanvragen van een offerte is vrijblijvend en kosteloos.
 • Ontvangen prijsoffertes van bedrijven verplichten je tot niets en zijn eveneens gratis.
 • Het invullen van een offerteaanvraag dient correct en volledig te gebeuren.
 • Bij telefonische offerteaanvragen kom je in contact met een vakman uit jouw regio.

Aansprakelijkheid van de Website

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade, zowel huidige als toekomstige, die verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze website naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. We raden aan om regelmatig na te gaan of de informatie op deze website en deze disclaimer zijn gewijzigd.

Koppelingen naar Externe Bestanden of Websites

We zijn niet verantwoordelijk voor bestanden of websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld. Het plaatsen van een link houdt geen goedkeuring of bekrachtiging van die bestanden in.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanvullende Aanvraaginformatie

 • We garanderen dat jouw offerteaanvraag met zorg wordt behandeld en doorgestuurd naar een bedrijf dat is ingeschreven bij de KvK.
 • We zijn niet aansprakelijk nadat je de offerte hebt aangevraagd.
 • We zijn niet bekend met de voorwaarden van het bedrijf dat je een offerte stuurt en zijn daar niet aansprakelijk voor.
 • We geven geen advies over welke offerte je moet kiezen; de keuze is aan jou.
 • We streven naar hoge kwaliteitseisen in ons netwerk van aangesloten bedrijven, maar kunnen geen garanties bieden.
 • Het kan voorkomen dat er weinig bedrijven zijn aangesloten in jouw regio, waardoor je mogelijk geen of minder offertes ontvangt.